Uavhengig kontroll

Det meste innen tømrerfaget

Uavhengig kontroll

Vi utfører uavhengig kontroll innenfor tiltaksklasse 1.

Dette innebærer kontroll av våtrom og kontroll av lufttetthet.


Begge kontrollene leveres med rapport.Alle boliger bygd etter TEK 10 skal kontrolleres for luftlekasje. Før boligen kan overleveres og det søkes ferdigattest må det dokumenteres at boligens lekasjetall ikke overstiger kravene som gjelder i TEK. Dette gir en kvalitetssikring av overtagelsen. Skulle det finnes avvik, som ikke tilfredsstiller TEK, så kan dette dokumenteres og rettes før overtagelse. Kjøper av boligen vil også få en dokumentert rapport og trygghet på at boligen er trykktestet i samsvar med klassifisering og energimerking. 


Dette gir ikke minst en trygghet for utbygger i og med at alt er i orden ved overtagelsen, noe som gir mindre reklamasjoner. Huseieren får overlevert en dokumentert rapport som ved videresalg kan dokumentere at boligen er trykktestet med et dokumentert lekasjetall som tilfredsstiller gjeldene TEK.


Kontroll av våtrom er lovpålagt etter TEK 10.


Dette innebærer at alle søknadspliktige tiltak som omhandler våtrom skal kontrolleres av uavhengig kontrollør.Alle kontroller utføres på byggeplass og blir levert med rapport og kontrollerklæring.